BHV cursus in uw bedrijf

Bedrijfshulpverlening is verplicht in Nederland. Het is er op gericht om schade en leed zoveel mogelijk te voorkomen. BHV’ers zijn voorbereid op zulke onverhoopte situaties. Zij kunnen hier juist op reageren. In elk bedrijf moet altijd minimaal één BHV’er aanwezig zijn. De werkgever dient rekening te houden met bijvoorbeeld ploegendienst of ziekte zodat er altijd iemand aanwezig is.

Inhoud BHV cursus

Een opleiding tot BHV’er bestaat uit vier onderdelen: Brand, levensreddend handelen, evacuatie en communicatie. Bij deze onderdelen wordt er eerst een theoretische cursus toegepast en vervolgens wordt dit in de praktijk getoetst.

–          Het onderdeel brand moet er voor zorgen dat de BHV’er de brand kan bestrijden of verminderen. Ook moet de schade en gevolgen van brand moeten zoveel mogelijk beperkt worden. Brand is een behoorlijk uitgebreid en belangrijk kennis gebied. Brand heeft een aantal onderdelen. Voorbeelden hiervan zijn: brandklassen, blusmaterialen en de gevolgen van rook.

–          Het onderdeel levensreddend handelen heeft betrekking op het overbruggen van de periode totdat de professionele hulpverlening het overneemt van de BHV’er. Hierbij moet worden gedacht aan reanimatie en het gebruik van de AED(Automatische Elektronische Defibrillator).

–          Het derde onderdeel van de BHV cursus is evacuatie. Dit is handig voor wanneer de situatie uit de hand dreigt te lopen. Het evacueren dient geordend en snel te verlopen. Daarnaast moet er gelet worden op de controle van achterblijvers en dat de BHV’er zelf niet in gevaar raakt.

–          Het vierde onderdeel is de communicatie. Het is belangrijk dat de BHV’er de hulpdiensten goed informeert over de omstandigheden.

Voor het volgen van een BHV cursus is geen bepaalde vooropleiding nodig en dus kan vrijwel iedereen de cursus volgen.
Zijn er nog geen BHV’ers in uw bedrijf, kijk dan nu voor een cursus bedrijfshulpverlening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *