Werken in de bouw

Voor veel mensen is werken in de bouw een roeping, werken in de bouw is volgens veel mensen erg zwaar werk. Er komt vele fysieke inspanning bij kijken. Ondanks dat de bouwsector de afgelopen jaren overhoop heeft gelegen, is er altijd vraag naar nieuwe goed opgeleide mensen in de bouw. Ondanks dat jongeren die net[…]

Een opleiding bij Fabius Opleidingen

Fabius opleidingen is een opleidingsinstituut welke al 25 jaar bestaat. Fabius opleidingen is een erkend CRKBO opleider. Dit keurmerk stat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, je dient dan aan een bepaald aantal kwaliteitseisen te voldoen om deze erkenning te verkrijgen. Fabius opleidingen verzorgt dan ook al jaren opleidingen en trainingen voor volwassenen in heel Nederland.[…]

Waarom een masteropleiding?

Uit onderzoek van Nobiles, uitgevoerd op de Masterbeurs, blijkt dat studenten willen doorstuderen na hun bachelor aan een masteropleiding om zich te kunnen specialiseren. De economische crisis heeft volgens 91% van de ondervraagden geen invloed op deze keuze. Ze zien het liever als een investering voor de toekomst. Twijfel je op je een master moet[…]

Resultaten scholen worden openbaar

De gegevens over de prestaties van scholen in het voortgezet onderwijs en de klassen wordt openbare informatie. Hiermee kan de kwaliteit van het onderwijs onderzocht worden en is examenfraude sneller te achterhalen. Dit is een actie van Open State Foundation. De rapporten van leerlingen worden omgezet in gegevens, die gebruikt kunnen worden om de kwaliteit[…]

Nieuwste scholen: iPad-scholen?

In Nederland worden volgend schooljaar tien scholen omgevormd tot de zogenaamde ‘Steve Jobsscholen’. Deze scholen werken dan met een iPad als belangrijkste middel om stof eigen te maken. Als proef werken al enige leerlingen met de tablets. In het schooljaar 2013-2014 krijgen alle leerlingen een iPad, om mee te werken en leren. Het klein beetje[…]

Vermiste herexamens teruggevonden

Het leek er even op dat een aantal herexamens die waren opgestuurd door de tweede corrector vermist waren. Gelukkig zijn de herexamens teruggevonden en weer bij de scholen terecht. De Inspectie van Onderwijs heeft bevestigd gekregen van alle scholen waarvan de herexamens vermist waren dat ze teruggevonden zijn. De herexamens van maar liefst 10 scholen[…]