5 tips voor een goede powerpoint presentatie

Kan een Powerpoint presentatie daadwerkelijk een potentiële klant overhalen klant te worden? Dat ligt helemaal aan uzelf! Hieronder vind u 5 tips om een goede presentatie op de been te zetten: 1. Duidelijk verhaal Begin duidelijk met het hoofdonderwerp, en werk deze uitgebreid uit in het middenstuk aan de hand van onderzoek en resultaat. Hierdoor[…]

Studietechnieken

We leven hedendaags in een wereld die snel veranderd en waar de stroom informatie die op ons afkomst alleen maar groeit. Om deze informatie op te slaan gebruiken we vaak dezelfde technieken, zoals het onderstrepen van belangrijke regels, of een tekst twee keer lezen. Onderzoek wijst uit dat juist deze technieken het minst effectief zijn.[…]

MKB-Nederland waarschuwt MKB-ers

MKB –Nederland raadt mkb’ers aan om te gaan investeren in de duurzame  inzetbaarheid van hun personeel. Omdat er een groot tekort aan arbeidskrachten dreigt. Vergrijzing De voornaamste reden hiervan is de vergrijzing die voor een groot gebrek aan personeel gaat zorgen. Grote bedrijven houden er al rekening mee dat de ze voldoende geschoold personeel in[…]

Studiebeurs maakt plaats voor leenstelsel

De PvdA en de VVD zijn het erover eens: voor studenten wordt een sociaal leenstelsel ingevoerd in plaats van een basisbeurs. Deze nieuwe regeling voor studiefinanciering wordt in 2014 ingevoerd en zal alleen gelden voor nieuwe studenten. Dit bericht werd gemeld door NOS, zij baseerde dit op basis van bronnen rond de formatie. Volgens de[…]

Langstudeerboete voor studenten

Er zijn veel klachten binnengekomen van studenten over de langstudeerboete. Er is nu een meldpunt voor de langstudeerboete waar studenten hun klacht in kunnen dienen. Er zijn inmiddels al meer dan 350 klachten binnengestroomd bij het meldpunt. Langstudeerboete De langstudeerboete is ingevoerd voor studenten die langer als 1 jaar extra over hun opleiding doen. De[…]

Studenten dienen sneller af te studeren

Drie Universiteiten gaan proberen hun studenten sneller te laten afstuderen. Zo gaat bijvoorbeeld de TU in Delft het vakkenpakket lichter maken en zullen onvoldoendes gecompenseerd mogen worden met hogere cijfers die behaald zijn in andere vakken. Ook de Universiteit van Twente en de Universiteit Eindhoven hoopt met soortgelijke maatregelen de duur van de studies te[…]

Nederland vreest stroom Duitse studenten

Het kabinet wilt dat de Duitse regering mee gaat betalen aan de kosten van de studerende Duitsers in Nederland. Steeds meer Duitsers gaan in Nederland studeren en dit kost de Nederlandse overheid steeds meer geld. De Nederlandse overheid denkt dat de Duitse toestroom ook negatieve gevolgen zal hebben voor de kwaliteit van de verschillende opleidingen.Een[…]

Studenten geen benul van hoogte studieschuld

De meeste studenten hebben geen enkel idee over de hoogte van hun eigen studieschuld. Dit blijkt uit een onderzoek gehouden onder 2000 studenten door het Interstedelijk Studenten Overleg. Slechts 32% heeft voor hun studie een financieel plan opgesteld. 10% weet niet welke rente er wordt geheven en men vermoedt dat er iets schort aan informatievoorziening[…]