Teamprestaties

In veel organisaties zijn de banen verdeeld onder zowel mannen als onder vrouwen. Maar welke combinatie levert nu de beste teamprestaties op?

Uit het onderzoek van Sander Hoogendoorn van het Amsterdam Center for Entrepreneurship blijkt dat de beste teamprestaties voortkomen uit gemengde teams van zowel mannen als vrouwen. In dit onderzoek werden naast de effecten van de verschillende geslachten ook de etniciteit en de cognitieve vaardigheden onderzocht.

Etnische diversiteit:
Dit is kortom al hetgeen dat mensen van elkaar laat verschillen. Dit kan bijvoorbeeld zijn in  taal, generatie, sekse, arbeid, cultuur en netwerken. Uit het onderzoek blijkt dat een kleine vorm van etnische diversiteit geen effect heeft op teamprestaties. Het is een positief aspect wanneer de meerderheid van het team een verschillende etnische afkomst heeft. Dit kan worden uitgelegd aan de hand van de verschillende kennis en ervaring die men met zich meeneemt. Zo kan iedereen leren van een ander teamlid.

Cognitieve vaardigheden:
Dit zijn vaardigheden in een bepaalde manier van denken gericht op het opnemen, verwerken, beoordelen, toepassen en (re)produceren van inkomende informatie.
Uit dit onderzoek blijkt ook dat wanneer de diversiteit van cognitieve vaardigheden toeneemt, dat dan ook de teamprestaties over het algemeen toe en af nemen. Door Hoogendoorn wordt er geconcludeerd dat teamprestaties het beste zijn wanneer er sprake is van een gematigde diversiteit van cognitieve vaardigheden.

Uiteindelijk levert een combinatie van zowel mannen als vrouwen, waarbij etnische diversiteit en cognitieve vaardigheden niet direct van invloed zijn, hele goede teamprestaties.
Daarnaast verschilt het qua werk en het aantal en type personen.
Dit allemaal in verband met elkaar zorgt voor verschillende teamprestaties.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *